Brändingu 50 halli varjundit

Eesti delegatsioon osales selle aasta 14.-22. oktoobril Gruusia organisatsiooni Quant ja Poola Trzcianka linna esindava organisatsiooni TSD Sport Club ühiselt korraldatud koolitusel “Speak up – Youth Work”. Koolitus toimus Gruusias Musta mere ääres asuvas populaarses suvituslinnas Kobuletis.

Projektist võttis osa 30 osalejat kümnest Euroopa riigist: Poolast, Eestist, Suurbritanniast, Ukrainast, Aserbaidžanist, Gruusiast, Hispaaniast, Kreekast, Rumeeniast ja Moldovast. Koolituse peamine siht oli tutvustada vabatahtliku töö ja noortega töötamise väärtust ning õppida, kuidas oma organsiatsiooni paremini turundada. Eesmärgiks oli ka anda vabaühendustele täiendavaid teadmisi turunduse põhialustest, turundusprintsiipidest ja turunduse mõjust omatulu teenimisel, arendada oskusi teadlikuma turundustegevuse valdkonnas. Koolitusel käsitletud teemade hulka kuulusid turunduse strateegia ja turundusplaan; kommunikatsioon – sihtrühmad, sõnumid, kanalid; kommunikatsiooni selgus, järjepidevus, tulemlikkus.

Osalejad jagasid oma kogemusi mittetulundusühingute turundamisstrateegiate, avalike suhete ja projektijuhtimise teemadel. Teadmisi anti edasi mitteformaalse õppimise vahendusel. Tutvuti ka Euroopa Liidu väärtustega ja õpiti tundma üksteise kultuure.

Projekti rahastas Euroopa Komisjon Erasmus+ programmi raames.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *