Sunwell Farmile määrati LEADER projektitoetus

Leader on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meede, mille eesmärk on edendada kohalikku algatust. Leader-tüüpi lähenemise printsiipide hulka kuulub muuhulgas uuenduslikkuse soosimine – kohalikke tegevusgruppe julgustatakse toetama tegevusi, mis otsiksid uuenduslikke lähenemisi maapiirkondade arendamisel ja probleemide lahendamisel. Maaelus tegutsevaid sihtrühmi hõlmav lähenemine aitab muu hulgas kaitsta kohalikku loodus- ja kultuuripärandit, tõsta keskkonnateadlikkust ning investeerida ja edendada kohalikke tooteid, turismi ning taastuvaid loodusvarasid. Uuenduslik turismi edendamine oli ka Sunwell Farmi projektitaotluse “Eesti esimese glämpingu loomine” märksõnaks. Toetust saadi kolme Coleman Cortes Octagon glämping-telgi, kolme biotualeti ja nelja voodi soetamiseks. Investeeringu eesmärk oli tõsta turismitalu konkurentsivõimet tänu magamiskohtade arvu suurendamisele suvisel kõrghooajal.

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *