Kärde-rahumaja2014

1.juulil 2016 täitub 355 aastat Kärde rahu sõlmimisest!

Palju õnne, kärdekad! Täna 355 aastat tagasi, 1. juulil 1661, sõlmiti Vene tsaaririigi ja Rootsi Kuningriigi vahel Kärde mõisas rahu. See lõpetas 1656 alanud Vene-Rootsi sõja, taastades ühtlasi ligikaudselt sõjaeelsed piirid, st Venemaa pidi lahkuma muuhulgas ka vallutatud Tartumaa aladelt. Vene tsaaririik, olles üle saanud 1610. aastate segadustest, ei olnud loobunud Läänemere idakalde enda kätte saamisest, kuid see katse ei õnnestunud. Küll aga katkestas ta Tartu Ülikooli töö. Kärde mõisas on tänini säilinud väike palktareke - Kärde rahumajake-, kus pärimuste kohaselt olevatki 1661. aastal rahu sõlmitud. Tõenäolisem on siiski, et Kärde rahumajakese ehitas Kärde mõisaomanik 18. sajandil, kasutades (vähemalt osaliselt) selle hoone palke, kus rahu tegelikult sõlmiti. (Valdo Praost)
Posted in Uncategorized.