pliiakud_ohtlikud_jaatmed

20.8.2016 kell 11.45-12.05 tallimaja juures ohtlike jäätmete vastuvõtt

Ohtlike jäätmete kogumine Kärde külas mõisatalli otsas platsil 20. augustil Kell 11.45 – 12.05 Vastu võetakse elanikelt TASUTA järgmist liiki ohtlikke jäätmeid: päevavalgustuslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, vanad ravimid, õlijäätmed (vedelad) ja õlifiltrid, vanad aerosoolipudeleid, lahustijäätmed, liimijäätmed, ohtlike ainetega saastunud pühkmed, taimekaitsevahendite jäägid, värvi- ja lakijäätmed, olmekeemia jäägid ja kahjulike ainetega saastunud taara jne. Kogumisring liigub ja peatub järgmise ajagraafiku alusel: 10.55-11.35 Vaimastveres eelsorteeritud jäätmete kogumispunkti ees 11.45-12.05 Kärde külas mõisatalli otsas platsil 12.15-12.30 Tooma ristteel 12.40-12.55 Vägeva parkimisplatsil Rahaliselt toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Jõgeva Vallavalitsus. Ohtlike jäätmete kogumisringi teostab Epler&Lorenz AS. Info: Vello Lukk, tel 5163036, vellol@jogevavv.ee
Posted in Uncategorized.