Phyteuma spicatum_veeb

Kärde pargi haruldus

Kärde mõisa pargis kasvab looduskaitsealune haruldane taim - tähkjas rapuntsel (Phyteuma spicatum). Kärde on selle taime ainus leviala Jõgeva maakonnas. Ilmselt on tähkja rapuntseli aklimatiseerimise eesmärgil oma parki toonud suur botaanikahuviline parun Victor von Stackelberg. Phyteuma spicatum L. - tähk-rapuntsel Iseloomulikud tunnused: Alumised lehed südajad, pikarootsulised, saagja servaga. Ülemised süstjad, peaaegu rootsutud. Õied väikesed, kollased või valkjad, tipmises pikas õisikus. Kõrgus 30-70 cm. Levik ja ökoloogia: Mitmeaastane. Hõredates metsades, puisniitudel, jõgede kaldanõlvadel. Paiguti Lõuna-Eestis. Õitseb juunis, juulis. Looduskaitseline seisund: LK III kategooria, Eesti Punase Raamatu (2008) ohukategooria – ohualdis.
Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>