MTÜ Kärde Küla Seltsiga liitumiseks tuleb:

1. Täita avaldus:

2. Toimetada see juhatuse liikmele

3. tasuda aasta liikmemaks 5,- eur arveldusarvele MTÜ Kärde Küla Selts, EE222200221051733150

MTÜ liikmele on tagatud infovoog, uudised, kutsed üritustele, soodsamad tingimused teenustelt jms.

Külaseltsi võib toetada ka liikmeks astumata.
Külasletsi tegevustest võib igaüks osa võtta liikmeks astumata.