Mis tehtud, mis teoksil

2010
Kärde Küla Selts on asutatud 2010. aastal. Eesmärgiks on ühiselt kohalikele probleemidele lahenduste leidmine, vaba aja veetmiseks võimaluste pakkumine, küla kõigi elanike ühendamine erinevate tegevustega, kodukoha kaunistamine, heakorra tagamine, küla ajaloo uurimine ja talletamine. Seltsi ülesandeks on kogukonnas pideva arengu tagamine ja inimeste julgustamine- unistada, soovida paremat elu maapiirkonnas elamiseks ja töötamiseks. Meil peab olema traditsioone, oma lugusid, mida rääkida ja huvitav kuid rahulik elu! Kuna Kärdes opn sõlmitud rahuleping Vene-Rootsi vahel 1661 aastal, siis usume, et siin on rahu jaoks sobiv keskkond- siin elabki rahu!
2011
Kärde Küla Selts on korraldanud külakeskuses ning kaugemalgi "Teeme ära!" koristustalguid alates 2011. aastast. Ühiste ürituste jaoks rajati Kärde keskusesse külaplats. Seal leidis 2011. aasta suvel aset küla I kokkutulek, kus esitleti kunagise külaelaniku ja krooniku Miili Millendi raamatut "Kärde küla talud 1921-2011".
2012
Juba järgmisel aastal kirjutati PRIAle taotlus võrkpalliplatsi rajamiseks, mis avati pidulikult 2013 juulis koos Kärde killamängude traditsiooni avamisega.
Külapäeval toimusid võistlused võrkpalli rändkarikale ning tutvustati Marve ja Miili Millendi raamatut "Kärde mõisast Tooma Katsebaasini". Spordihuvilistele on korraldatud matk ratastel Selli järve äärde ja jalgsimatk Endla järve rabasse, peetud terviseteemalisi loenguid, igasuviseid võrkpalli karikavõistlusi ning perekondlikke võistlusi. Kärde võistkonnad on tublide tulemustega osalenud mitmetel Jõgeva vallas korraldatud võistlustel.
2013
Kärde külaseltsi eestvedamisel külaplatsi edasiarendust. paigaldati lastele üks kiik. Rajati grillikoht ja peopaik.
Suureks ühiseks unistuseks on jõuda selle päevani, kus külas ei ole enam ühtegi lagunenud hoonet ega varemeid. Et iga maja leiaks kasutuse ja hoolsad peremehed. Kärde külaseltsi eesmärgiks on innustada inimesi oma kodusid kaunistama, et saada kunagi Jõgeva valla kauneimaks külaks kauni Kärde mäe jalamil.
2014
Külaseltsil ei ole kooskäimiseks ruume, seda probleemi lahendati varasemalt Kärde baari ruumide kasutamisega. Viimastel aastatel on saanud viia läbi üritusi naaberkülas Toomal Looduskaitsekeskuse majas. 2012. aastast alates tehakse koostööd Tooma külarahvaga. Voldemar Ilvese ettepanekul ja Taavi Tõnts eestvedamisel tuli mõte rajada Linajärvele avalikku ujumiskohta uus sild koos lastebasseiniga. See sai võimalikuks ainult tänu inimeste ja ettevõtete ning Jõgeva valla toetusele.
Toetajate ja annetajate abiga koguti ligi 7000 eurot ja järv sai juunis 2014 uue uhke ujumissilla. Südamest tänu kõigile toetajatele! Suvine kuumalaine andis põhjust uut ujumiskohta külastada tuhandetel külalistel ja kohalikul rahval. Oleme uhked oma rahva tarkuse ja kokkuhoidva meele üle! Õnneks on ujumiskoht populaarne ja püsinud tervena. 2016 aasta sügisel paraku on vargale jäänud silma kõik köied ja nöörid, mis kevadel tuleb paraku asendada uutega.
26.7.2014. toimusid Kärde II Killamängud. Seekord osalesid võrkpalli rändkarika jahil 6 võistkonda. Võitis taas Tooma 3-mehe meeskond. Põnevust pakkus maastiku- ja orienteerumismäng. Õhtul lõkke ääres võeti päev mõnusas meeleolus kokku ja pandi punkt imelisele suvele vägeva ilutulestikuga. Samal aastal saadi toetust KOP meetmest ja külaplatsile püstitati täispuidust kaks varjualust( pinkide ja laudadega) ning 6 seljatoega pinki lõkkeplatsi äärde.
2015
Aastal 2014 taotles külaselts toetust KOP programmist, mille abil rajati 2015 aasta maikuus külaplatsile laste mängulinnak: kahe kiige, ronimisredelite ja liumäega.
Lastemängulinnaku rajamisel oli suureks abiks naaberkülast OÜ Semo omanik Tarmo Sein, kes tuli appi suure traktoriga maapinda koorima, pinnast vedama ja liiva laiali ajama. Selle abi eest oleme väga-väga tänulikud! Talgulised andsid viimase lihvi liivapadja rajamisel. Pinnase silumisel ja muru külvamisel olid abiks kõik küla suured ja väikesed talgulised. Mängulinnaku detailid telliti ettevõttest AS Moteh.
9.5.2015 "Teeme ära" talgutel õlitasid külaseltsi noored kõik külaplatsi varjualused ja muud puidust ehitused. Samuti kaeti kaitsva immutusvahendiga Toomal ujumissilla kõik puidust detailid.
25.7.2015 toimusid kolmandad Kärde Killamängud. Kavas olid küladevaheline rannavõrkpalliturniir Kärde Killamängude rändkarikale, orienteerumis-maastikumäng peredele, jalgrattaga vigursõit, rahvastepall ja teised teatevõistlused. Jagati auhindu, küpsetati lõkkel grillvorste, lauldi ja tantsiti südaööni.
26. septembril 2015 toimus traditsiooniline Endla raba matk, kus seekord oli giidiks Katrin Möllits.
Kärde mõisapargi võsast vabastamine ja rahvale vabaaja veetmiseks avamine on seltsil olnud üks suuremaid unistusi. Oktoobris 2015 alustati Kärde mõisa pargi hooldustööde I etapiga, millele taotles külaselts toetust KIK programmist. Võsalõikus, ohtlike puude ja kändude äravedu on tehtud.
2015 aasta sügiseks sai külaselts toetuse KOP programmist küla nimesildi, küla slogani ja teadetahvli rajamiseks Rahumaja pargiosa ja Tallimaja parkla vahele tee äärde.Töödega lõpetati 2016 kevadel. Nüüd on kõigile külast läbisõitjatele näha silt "Kärde. Siin elab rahu".
19.12.2015 korraldas külaselts Anneli Õim ja Elo Raspel eestvedamisel Kärde ja Tooma lastele talvist metsaelu tutvustava jõulupeo "Kopra Jõulud".
2015. aasta sõbrapäevast alates pärjab külaselts kogukonna silmapaistvamaid liikmeid Kärde Kuldkivi tiitli ja auhinnaga.Esimese Kuldkivi tiitli sai Taavi Tõnts, kelle teened kogukonnale seoses ujumissilla rajamisega olid silmapaistvad ja väärisid igati tunnustust. Teine Kuldkivi jagamise üritus toimus 13.veebruaril 2016. Kärde Kuldkivi sai Marve Millend, külaseltsi üks asutaja ja paljude projektide läbiviijana. Kuldkivi üleandmist ja sõbrapäeva pidu korraldavad igal aastal Kärde noored, kes on olnud väga head pidulike ja kaasahaaravate ürituste korraldajad. Tänud teile, Merilin, Anneli, Marelli, Annar, Joosep, Heliisa jt! Sõbrapäeva tähistamised koos Kärde Kuldkivi valimisega on muutunud juba traditsiooniks, mida elevusega oodatakse.
2016
Maikuu lõpus 2016 aastal tasandati maapind ja taastati rohukate koos silumisega. talgute ajal püstitasid mehed pargi ajalugu seletava infotahvli, naised külvasid muru. Rajati jaanituleplats, kus talvel saab kolmekuningapäeval jõulukuuskesid ühiselt põletada. Edasisteks hooldustöödeks pargis tuleb kirjutada uus taotlus KIKile. Pikemas ajamõõtmes on plaan rajada parki disc-golfirada ja lastele mini-seiklusrada, jalutajatele teeradasid koos istepinkidega.
23.juulil 2016 toimusid Kärde Killamängud. Möödus 605 aastat Kärde esmamainimisest ja 355 aastat Kärde rahu sõlmimisest. Külas käis Päästeamet, õppisime tuld kustutama ja muid olulisi tarkusi oma kodude päästmiseks. Lible ja tema naine Mari etendusest "Vahva pritsimees Kristjan Lible" kolisid külapäeval Kärdesse, et näidata tuleohutuse vajalikkust! Toimusid osavusmängud, võrkpallivõistlus rändkarikale ja ilutulestikuga öödisko. Osalejaid oli üle 130.
Kubja talus tehti käsitööseepe Anne Rääski juhatamisel.Tormas käidi õppimas kuidas savist nõusid valmistada.Esimene ühine jaanituli sai peetud mõisa pargis. Suur vihm ei seganud alati rõõmsaid osavõtjaid. Mõisapark sai enne sügist veel korralikult niidetud. 2016 aasta üllatuseks sai asjaolu, et Jõgevamaa Liikumine Kodukant valis Kärde küla 2016 aasta külaks. See au ja tiitel toob kaasa kohustusi küla veelgi kaunimaks teha ja kogukonna heast vaimust rõõmu tunda.
2017
2017 aasta algas kolmekuningapäeva tähistamisega, kus Anneli Õim korraldas nii lastele kui suurtele vahva peo keset parki, kus vanad jõulukuused kenasti ühises lõkkes sooja andsid.
11.veebruaril toimus Sõbrapäev ja Kärde Kuldkivi tunnustamine. Seekord valiti külarahva poolt aasta inimeseks Anneli Õim. Anneli on aktiivne kogukonna liige, kes hoolitses külaplatsi niitmise eest ja korraldas mitu lasteüritust.
Elo Raspel korraldas koos Looduskaitsekeskuse ja RMK-ga 5.veebruaril räätsamatka Männikjärve ümbrusesse.Külarahva osalus oli suur. Huvi pakkus soode taastamise teema ja kuidas see meie elukeskkonda tulevikus mõjutada võib.
25.2.2017 korraldas külaselts vastlapäeva Kärde mäel. Õnneks oli lund piisavalt ja osalejaid arvukalt.
16.4 toimus Kärde mäel Preilikivi juures Eesti Vabariik 100 avaüritus koos lõkke ja kontserdi ning kõnedega. Rahvas tähistas Kärde mäel kunagise eestimaa-Liivimaa piiril, saja aasta möödumist kubermangude piiride kaotamisest. Sunwell Farmis ööbis EV100 raames seiklussportlane ja matkamees Joosep Tammemäe, kes läbis jalgsi 400 km pika matka. Trass kulges mööda omaaegset Eestimaa ja Liivimaa kubermangude piiri ning rännumehe eesmärgiks oli see oma jalgadega piltlikult "maha märkida".Kärde jäi tema teele ja oma blogis kiitis ta Kärde kanti.
16.4 ehk samal päeval läksid Kärde, Tooma ja Vaimastvere külaelanikud matkale. Külaselts korraldas Kärde tagaküla kaudu vana tee ülevaatamiseks jalgsimatka, et selgitada välja, kas saab seda teed kasutada tervisespordiks, jalgrattaga ja jala läbimiseks. Kahjuks Piibe maantee remondiga meie kogukonnad kergliiklusteed ei saa, turvalist liiklemist vaja aga kõigile. Õnneks on tee läbitav.
6.5 tegime talgud "Teeme ära" raames juba 6 aastat. Korda said teeääred, park, külaplats sai uue lipumasti koos lipuga.
19.4 Kärde küla kandideerib 2017 aasta külaks. 15 Eesti tegusamat küla kogunes Toompea lossi – algas Aasta Küla 2017 konkurss. Aasta Küla – märkamis- ja märkimisväärselt ühtehoidvat, avatud ja ettevõtlikku maakogukonda valitakse tänavu juba seitsmendat korda – alates 2005, üle aasta.Nii väärika avalöögi nagu tänavu, saab konkurss esimest korda – Aasta Küla 2017 algas Toompea lossist: kolmapäeval, 19. aprillil võõrustasid konkursil osalevate külade esindajaid Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Kodukandi toetusrühma juht Riigikogus Tanel Talve.
19.5 kogunesid külaelanikud külaplatsile Eesti vabariigi lippu esimest korda heiskama. Tänud ja kummardused Taavile, Dave'le, Aimarile ja Hillarile külaplatsil lipumasti püstitamise vaeva eest! Samas toimus filmimine küla tutvustava klipi jaoks.Jüri küttis selle auks isegi suitsusauna kuumaks. Austraaliast Dave ja Relika aitasid video tegemisel tublisti kaasa. Marve ja Marelli võtsid enda kanda stsenaariumi ja tehnilise teostuse.Nüüd on video näha YouTubes.

MTÜ Kärde Küla Selts 2017 tegevuste aruanne
Tegevused
1. Kolmekuningapäev ja Hernekuninga valimine pargis
2. Märgalade päeva tähistamine matkaga Männikjärve rabasse ja arutelul soode taastamisest, osalemine TV sarjas „Osoon“
3. Sõbrapäev ja Kärde Kuldkivi
4. Kärde V Killamängud 22.7. 2017 Kärde külaplatsil ja pargis
5. Toomale ujumissilla ja külaplatsi puidust varjualuste hooldamine
6. Maikuus „Teeme ära“ koristustalgute läbiviimine
7. EV100 avaüritus Kärde mäel, matk Kärde-Vaimastvere
8. Aasta Küla konkursist osavõtt, hindamiskomisjoni vastuvõtt
9. Kärde küla promovideo tootmine
10. Maapäeval osalemine ja kohaliku toidu konkursil osalemine; Kärde leib tunnustus
11. Kärde külaplatsi ja pargi niitmine
12. Jaanipäev ja mõisapargi laat
13. Lipuvarda püstitamine ja lipu heiskamine külaplatsil
14. Prügikast külaplastile ja teenusleping
15. Kärde mõisapargi sügislaat
16. Külaseltsi erinevad tegevused, administreerimine, raamatupidamine
17. Külaseltsi kodulehe domeen ja administreerimine
18. Koosolekute läbiviimine, ürituste korraldamine
19. Artiklite kirjutamine ja avaldamine
20. Külakroonika talletamine

Sisuline kokkuvõte
Külapäeval ja killamängudel osales ca 150 inimest, toimusid võrkpallimängu karikavõistlused, Kärde Võrriralli, sportlikud võistlused peredele, disc-golfivõistlus, naiste saapavise, Kaitseliidu ja Naiskodukaitse külaskäik ja programm, õhtul kontsert esinejatega Kristjan Kannukene ja Mirjam. Külapäev kinnistas küla traditsioonide jätkamise ja tõstis ühiskondlikku aktiivsust, tõi külasse inimesi mujalt Eestist ja ka välismaalt. Külaplatsi niideti maikuust kuni septembri lõpuni iga nädal, remonditi muruniitjat, hooldati laste mängulinnakut ja võrkpalliplatsi liivakatet. Külakeskus, teeääred, mõisapark ja külaplats sai koristatud talgupäeval. Kõiki talgulisi toitlustati, said osaleja märgi. Toomal hooldati puidukaitsevahendiga ja remonditi ujumissilda, külaplatsil puidust varjualuseid. Sellega tagati objektide pikaajaline kasutamine nii kogukonnale kui külalistele. Korraldati Kärde pargi niitmine ja innustas puhastati pealekasvanud võsast. Ümbruse korrastamine oli ilmselt eeskujuks ka tühjana seisva kontorimaja omanikule, kes lasi maja ümbruse korrastada. Peeti jaanipäeva pargis lõkkeõhtuga ja kontserdiga. Toimus Kärde mõisapargi laat, mida korrati veel septembris. Peeti vastlapäeva, sõbrapäeva peol anti üle järjekordne Kärde Kuldkivi tunnustus küla aktiivsele liikmele. Püstitati talgukorras külaplatsile lipumast, osaleti Eesti vabariigi 100. sünnipäeva avaüritusel; matkati, osaleti Aasta Küla konkursil ja saadi tunnustus Maapäeval. Toodeti ise Kärde küla promovideo Aasta Küla konkursil osalemiseks. Võeti vastu Aasta Küla hindamiskomisjon eesotsas Riigikogu esimehe Heiki Nestoriga. Hangiti külaplastile prügikast ja sõlmiti teenusleping. Tegevustoetuse abil on olnud võimalik tagada raamatupidamine, esitada aastaaruanne ja tagada erinevate projektide raamatupidamine ning nõuetekohane aruandlus. MTÜ tegevus on jätkusuutlik, külaseltsi liikmete arv stabiilne (37), elanikud aktiivsed osalema erinevatel üritustel. Igal üritusel ja tegevustes kaasatakse küla noori, ka neid, kes õpivad ja elavad mujal. Traditsioonilised üritused ja üheskoos tegemised hoiavad sidemed tugevatena eri põlvkondade vahel.
Osalejad, nende arv
Killamängudel osalejaid ca 150 (sh 45 last). Külaelanikud igas vanuses, naaberkülade ja Jõgeva valla inimesed (võrkpallimeeskonnad) ja Tallinnast võistlejad, külalisi ka mujalt välismaalt.
Vastlad- 30 inimest
Sõbrapäev - Kärde Kuldkivi- 35
Talgutel osales kokku 45 inimest
Jaanipäev ja mõisapargilaat – 50
Septembri mõisapargilaat – 60
Matk ja EV100 avaüritus Kärde mäel - 39
Kärajad ja koosolekud- 35
MTÜ-s tegutseb aktiivselt 37 inimest, kusjuures juhatuses 5.
Külaseltsi muude ürituste, pangatoimingute, kodulehe administreerimine, paberi ja trükikulud, artiklid ajalehes, üldised halduskulud (arvuti kasutamine, litsentsid, transport, internet, elekter, side, ruumide kasutus jms) on kaetud liikmemaksudest. Aasta Küla komisjoni vastuvõtu ja Maapäeval osalemise kulud kaeti oma vahenditest, Kärde küla promovideo Aasta Küla konkursile valmis vabatahtliku tööna. Tegevustest saab ülevaate www.kardekula.eu ja Facebook konto lehelt.

Kokkuvõtte tegi:
Marve Millend
Asutaja /juhatuse liige