Kärde Küla Selts asutati 6. novembril 2010. Juhatusse kuuluvad 5 liiget, seltsi liikmeid kokku on 37. Erilist rõhku ühisürituste korraldamisel paneme laste ja noorte kaasamisele. 7 aasta jooksul oleme jõudnud palju ära teha. Seltsil on kindel visioon kogukonna tulevikust- tugeva identiteediga elujõuline koostööle orienteeritud kogukond, kus ühisüritustega ja põlvkondade sidususega luuakse sobiv elukeskkond kõigile, eeskätt noortele peredele. Küla avalikus kasutuses on Jõgeva vallalt saadud maatükk, kuhu talgutega ja toetuste abil on rajatud ühiselt võrkpalliplats, lõkkekoht, paigaldatud kiik ning liivakast lastele, rajati kaks puidust varjualust ja 6 pinki külaplatsile koosviibimiste läbiviimiseks. Külaplatsi väljaarendamisega tegeletakse järjepidevalt, 2015 aastal rajati KOP toetusel laste mängulinnak kiikede ja liumäega. Korrastatud on mõisapark, mis saadud vallalt külaseltsile kasutamiseks. Külaplatsi niitmist ja hooldamist korraldab selts ise. Ühingu eesmärgiks on maarahva kokkuhoidmise ja aktiivsuse ning koostegemiste hoogustamine, kodumajanduse edendamine, ajaloolise pärandi kogumine ja tutvustamine, piirkonna kultuurilise, majandusliku ja elukeskkonna olukorra parandamisele kaasa aitamine ning üldise vaimsuse tõstmine. Kogukonna iga liikme märkamine ja kaasamine ühistegevustesse on prioriteetne eesmärk. Selts on korraldanud külakeskuses ja Kärde mõisapargis "Teeme ära!" koristustalguid alates 2011. aastast. Veel võib külaseltsi tegemiste hulka arvata: külaplatsi rajamine koos grillikohaga, I küla kokkutulek, Kärde I, II ja III killamängud, rannavolleplatsi rajamine, matk jalgratastel Selja järve äärde, jalgsimatk Endla järve äärde ja rabasse, tervisespordipäevad, lastele jõulupidu, vastlad jne. 2014. aasta suveks saime taastatud tänu kogutud toetustele ja annetustele Linajärve ujumissild, rajatud külaplatsile varjualused ja pingid. 26.juulil 2014 toimusid järjekordsed Killamängud ning selle raames rannavolle rändkarika turniir. Killamängud saavad olema igasuvine traditsioon, kus tegevust jätkub kogu perele ja rannavolle meeskondi osaleb aina rohkem üle Eestimaa. 2015 aasta Kärde Killamängud toimusid 25. juulil! 2016 aasta suured killamängud koos küla kokkutulekuga toimuvad 23.juulil teemal "Päästeamet tuleb külla". 2015 aasta maikuus rajasime külaplatsile laste mängulinnaku, said tehtud mõisa pargis KIK toetusega esmased hooldustööd, et edaspidi rajada parki terviserajad, lastele kelgumägi, discgolfi- ja suusarajad. Jõgeva vallavalitsus on lubanud toetada pargiala valgustusprojekti. Marve Millend kirjutas taotluse Leader vooru, mille tulemused selguvad 2016 aasta suvel. 2015 aasta suveks saab küla uue nimesildi ja teadetetahvli KÜSK toetusega. Küla suursündmuseks võib pidada 13. augustil 2011 toimunud Kärde küla kokkutulekut, millega tähistati ühtlasi Kärde küla 600. esmamainimise aastapäeva, Kärde rahu 350. aastapäeva ja küla 90. sünnipäeva. Sellest sai alguse igal aastal korraldatava külapäeva traditsioon. 2014. aasta alguseks suutis külaselts koguda piisaval hulgal annetusi, et Linajärvele ujumissild koos lastebasseiniga rajada. 2015, 2016 ja 2017 aasta sõbrapäeval toimusid pidulikud Kärde Kuldkivi galad, kus antakse välja aasta tublimat kogukonna pärlit tunnustav Kärde Kuldkivi tiitel ja seda sümboliseeriv kujuke. Seni on Kuldkivi saanud kärdelased Taavi Tõnts, külaseltsi asutaja ja eestvedaja Marve Millend, 2017 aastal lastele ürituste korraldaja Anneli Õim. 2017 aastal toimusid KOP toetusel Killamängud ja külapäev, kus käis külas Kaitseliit ja naiskodukaitse. Uue spordialana paelus publikut võrriralli. 2018 aastal soovib külaselts jätkata traditsioonilise külapäevaga ja sportlike Killamängudega, kus võistlevad võrkpallurid rändkarikale. Seekordne kutsume külla Päästeameti rääkima vetelpäästest, kuidas käituda veekogul ja kuidas päästa hädasolijaid. Asuvad ju Kärde ja Tooma küla veekogude läheduses. Meelelahutusprogramm on külapäeva loomulik osa. Seltsi tegemistest võib saada ülevaate Facebooki Kärde küla lehel. https://www.facebook.com/kardekula ja kodulehel www.kardekula.eu . Külaselts on aktiivne, ettevõtlik ja järjepidev oma tegemistes. Tänu asukohale ja kuulsatele objektidele (Endla Looduskaitseala, Rahumaja) külastab aastas Kärdet sadu kui mitte tuhandeid turiste, kalamehi, matkajaid, ajaloohuvilisi nii Eestist kui välismaalt. Kärde on muutunud Jõgevamaa üheks visiitkaardiks. Külasse on tekkinud ettevõtteid, kes orienteerunud turistide teenindamisele. Jaanuaris tähistati pargis kolmekuningapäeva, põletati jõulukuused ja viidi läbi rahvamänge. Veebruaris osaleti märgalade päeva tähistamiseks korraldataval matkal ja arutelul soode taastamisest Toomal ja viidi läbi vastlatrall Kärde mägedes. Kärde Kuldkivi tiitli ja taiese üleandmine Anneli Õimule toimus sõbrapäeva peol, mida traditsiooniliselt korraldavad küla noored. Aprillis aitas külaselts korraldada EV100 juubelisündmuste avamist Kärde mäel, tehti jalgsimatk kergliiklustee alternatiivi leidmiseks Kärde-Vaimastvere vahele vanal tagaküla teel. Maikuus osalesid paljud Kärde elanikud KIK poolt korraldatud loodusmatkal Kääpa MKAs, Tammeluha matkarajal, Kaiu järvede vahel ja mõhnastikus. Maikuus korraldati Teeme ära talgud. Korraldati küla jaanituli pargis, toimus vahva kontsert. Juunis ja septembris korraldas külaselts Kärde mõisa pargis laada, kus müüdi kohalikke saadusi, vanavara ja muud tarvilikku. Külas käis Riigikogust Eiki Nestor koos Aasta küla žürii liikmetega. Külaplatsile rajati lipuvarda alus ja lipuvarras, nüüd lehvib küla keskel uhkelt Eesti lipp. Kärde küla valiti Jõgevamaa 2016 aasta külaks ja kandideeris 2017 aastal Eesti Aasta küla tiitlile. Valmis Kärde küla tutvustav humoorikas video, mida näidati Eesti Televisioonis ja levitati ERR-i veebilehel. Seoses sellega külastas üks juhatuse liige Riigikogu, kus toimus Aasta Küla nominentide vastuvõtt. Osaleti esindusega Maapäeval. 2018 aastal jätkab külaselts aktiivset tegevust. Korraldamisel on traditsioonilised ühisüritused nagu Killamängud, sõbrapäev, Kuldkivi gala, matkad loodusesse, kärajad, talgud, vastlad, jaanipidu ja laadapäevad.