Kärde Küla Selts asutati 6. novembril 2010. Selts on korraldanud külakeskuses ja Kärde mõisapargis "Teeme ära!" koristustalguid alates 2011. aastast. Veel võib külaseltsi tegemiste hulka arvata: külaplatsi rajamine koos grillikohaga, I küla kokkutulek, Kärde I, II ja III killamängud, rannavolleplatsi rajamine, matk jalgratastel Selja järve äärde, jalgsimatk Endla järve äärde ja rabasse, tervisespordipäevad, lastele jõulupidu, vastlad jne. 2014. aasta suveks saime taastatud tänu kogutud toetustele ja annetustele Linajärve ujumissild, rajatud külaplatsile varjualused ja pingid. 26.juulil 2014 toimusid järjekordsed Killamängud ning selle raames rannavolle rändkarika turniir. Killamängud saavad olema igasuvine traditsioon, kus tegevust jätkub kogu perele ja rannavolle meeskondi osaleb aina rohkem üle Eestimaa. 2015 aasta Kärde Killamängud toimusid 25. juulil! 2016 aasta suured killamängud koos küla kokkutulekuga toimuvad 23.juulil teemal "Päästeamet tuleb külla". 2015 aasta maikuus rajasime külaplatsile laste mängulinnaku, said tehtud mõisa pargis KIK toetusega esmased hooldustööd, et edaspidi rajada parki terviserajad, lastele kelgumägi, discgolfi- ja suusarajad. Jõgeva vallavalitsus on lubanud toetada pargiala valgustusprojekti. Marve Millend kirjutas taotluse Leader vooru, mille tulemused selguvad 2016 aasta suvel. 2015 aasta suveks saab küla uue nimesildi ja teadetetahvli KÜSK toetusega. Alates 2015 aastast valib külaselt üldkoosolekul välja ühe eriliselt tubli inimese ehk Kärde Kuldkivi ja 2014 aasta tegude eest sai kiituse ning tunnustuse Taavi Tõnts, 2015 aasta eest Marve Millend. Suur tänu teile! Seltsi juhatuses on 5 liiget ja seltsi nimekirjas 39 liiget.