Toeta!

MTÜ Kärde Küla Seltsi ja selle ettevõtmisi on võimalik toetada, tehes ülekanne allolevale arvele:

MTÜ Kärde Küla Selts, EE222200221051733150

Toetust vajavad tegevused:
- külaplatsi heakord, niitmine, kütuse kulu
- külaplatsi inventari hooldus ja remont, puidukaitsevahendi kulu
- Linajärve ujumissilla hooldus, puidukaitsevahendi kulu, pisitarvikud
- võrkpalliplatsi hooldus
- mõisa pargi korrastamiseks